Het volgen van het FODMAP-beperkte dieet vermindert maagdarmklachten bij sporters en kan zodoende de sportprestatie verbeteren.

Het FODMAP-beperkte dieet is arm aan fermenteerbare oligiosacchariden, disacchariden (lactose), monosacchariden (fructose) en polyolen (suikeralcoholen) en wordt toegepast bij het prikkelbaar darmsyndroom.

Aan de crossoverstudie namen zestien gezonde, recreatieve sporters deel. Ze volgden willekeurig gedurende zeven dagen een dieet arm dan wel rijk aan FODMAP (16 gram versus 39 gram per dag). Na een tussenperiode van een week volgden ze het andere voedingspatroon gedurende zeven dagen. Middels een vragenlijst werd voor en na iedere week nagegaan in hoeverre ze maagdarmklachten hadden.

De sporters hadden na het FODMAP-beperkte dieet significant minder maagdarmklachten dan na het dieet rijk aan FODMAP. Het FODMAP-beperkte dieet ging bovendien gepaard met een significante toename van de sportfrequentie en -intensiteit.

Maagdarmklachten zijn bij atleten een vaak voorkomende oorzaak van een verminderde sportprestatie. De resultaten suggereren dat beperking van FODMAP de prestaties van atleten kan verbeteren.

Bron: Wiffin M, Smith L, [..], Roberts J. Effect of a short-term low fermentable oligiosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyol (FODMAP) diet on exercise-related gastrointestinal symptoms. J Int Soc Sports Nutr 2019; 16(1):1
 
    11-09-2019 19:06