Suppletie met Branched-Chain Amino Acids (BCAA’s) en vitamine D in combinatie met lichte krachttraining verbetert de spierkracht van ouderen met sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spiermassa op oudere leeftijd.

Aan de studie namen 68 personen deel met een minimale leeftijd van 65 jaar. De ouderen hadden een verminderde spierkracht en spiermassa. In de interventiegroep kregen de ouderen gedurende acht weken dagelijks een supplement met 2500 mg van de drie essentiële aminozuren leucine, isoleucine en valine (BCAA’s) en 500 IE vitamine D. In de controlegroep kregen de deelnemers geen supplement. In beide groepen volgden de ouderen een krachttrainingsprogramma met een lage intensiteit.

In beide groepen nam het fysiek functioneren van de deelnemers significant toe. Ook nam de spierkracht significant toe. Dit bleek uit een verbetering van de handknijpkracht. Ditzelfde gold voor de spiermassa, zoals bleek uit een significante toename van de omvang van de kuitspieren van de deelnemers. Onder invloed van suppletie met vitamine D en BCAA’s waren deze effecten echter significant groter.

Suppletie met BCAA’s en vitamine D in combinatie met krachttraining verbetert de spierfunctie en het fysiek functioneren van ouderen met sarcopenie.

Bron: Takeuchi I, Yoshimura Y, [..], Koga H. Effects of branched-chain amino acids and vitamin D supplementation on physical function, muscle mass and strength, and nutritional status in sarcopenic older adults undergoing hospital-based rehabilitation: A multicenter randomized controlled trial. Geriatr Gerontol Int 2019; 19(1):12-17
    19-09-2019 09:58